POST MICHEL
PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE
06 3448 7103  ♦   Contact   ♦   Route
Home
Praktijkaanbod Consult
Praktijkgegevens
Privacyverklaring
COVID-19 (coronavirus)
Disclaimer
ATTENTIE: Tot 1 september 2021 is de praktijk alléén geopend voor cliënten die al bij Post Michel bekend zijn.

VEGA-test (Vegetatieve Reflextest)

Omdat EAV nogal veel tijd vergt heeft rond 1970 de tandarts dr. H. Schimmel de meting eenvoudiger gemaakt. Er wordt via één punt gemeten, hetgeen sneller gaat dan EAV. Via orgaanpreparaten en via homeopathische “filter preparaten“(die een bepaalde verstoring aangeven) in de meetkring, kan worden vastgesteld welke aandoeningen voornamelijk in welk orgaan gelokaliseerd kunnen worden. Bij een bepaalde orgaanverstoring is de meetwaarde lager dan normaal. Wanneer het orgaanpreparaat en de filter beiden in de meetkring worden gebracht wordt de waarde van de meting weer hoger dan normaal, als de aandoening tenminste met dat specifieke orgaan te maken heeft. Erg handig, wanneer het om meerdere aandoeningen gaat. De juiste therapeutische middelen worden ook weer uitgetest.

Bij EAV wordt per punt de energie van één orgaan gemeten. Bij de VEGA-test wordt gemeten welke organen/lichaamsdelen goed functioneren, en welke minder goed en tevens wordt bij de VEGA-test gekeken hoe de interactie tussen de organen onderling is. Wanneer de EAV en de VEGA-test worden vergeleken met een orkest, dan kijkt de EAV naar elk instrument apart terwijl bij de VEGA-test meer de harmonie van het orkest in zijn geheel in ogenschouw wordt genomen.

Ook voor de VEGA-test maakt Post Michel gebruik van apparatuur van drs. P.J. Romeijn: de Acutest en de Acu-1 Lux. Deze apparaten kunnen, afhankelijk van de instelling, zowel worden gebruikt voor de EAV als voor de VEGA-test.

Wanneer de cliënt (gekleed) op een onderzoekbank ligt, kan de VEGA-test ook worden gedaan zonder meetapparatuur, met behulp van kinesiologie (spiertesten) en bovengenoemde preparaten. Op deze wijze kunnen hierna de therapeutische middelen worden getest.

Zelfs binnen één methode leiden dus meerdere wegen naar Rome. De VEGA-test maakt het eveneens mogelijk om bij meerdere orgaanstoringen te bepalen waar de hoofdoorzaak zit.
natuurgeneeskunde, Vegatest, VAS, Vegetatieve Reflextest(VEGAtest), Groningen natuurgeneeskunde, vegatest, ooracupuntuur, neuro-emotionele-integratie en homeopathie, Ten Post, Groningen rijbewijskeuring ouderen vanaf 75 jaar, tot 75 jaar:rijbewijskeuring a/b/e en grootrijbewijskeuring regio Groningen